Účetnictví

Účetnictví

Naše dlouhodobé zkušenosti z prestižní mezinárodní advokátní kanceláře nám pomohly získat hlubokou odbornost v nejsložitějších M&A transakcích, kterou můžeme našim klientům nabídnout za velmi výhodné ceny.

Česká republika nabízí vynikající příležitosti k budování partnerství v dynamických, vysoce potenciálních průmyslových, finančních a informačních technologiích. Společnost Quick Merger má rozsáhlé zkušenosti v České republice i v zahraničí a znalosti, které pomáhají jejich klientům v celé řadě transakcí zahrnujících privatizaci, fúze, akvizice a přeměn právnických osob. Náš tým je připraven vést naše klienty od počátečního zkoumání možností investic až po úplnou realizaci výnosných, výhodně strukturovaných operací v České republice a jinde ve střední Evropě.

Účetnictví

Poradenství před fúzí/přeměnou

Stojí to za to a je to proveditelné? To jsou nejzákladnější otázky, na které je třeba si odpovědět při posuzování výhod nebo nezbytnosti fúze nebo přeměny právnických osobv České republice. Kromě faktických a ekonomických důvodů / faktorů musí být vždy zohledněny právní a daňové faktory. Vždy se snažíme proces zjednodušit a zefektivnit, aby klient odcházel co nejdříve a s co nejlepším výsledkem. Jsme také připraveni pro Vás provést průzkum trhu, zahrnující jak identifikaci potenciálních investorů pro Vaší společnost nebo naopak vyhledání společností, které je možno na trhu převzít.

 

Můžeme pomoci s:

 

 • Popisem možných účetních a auditních aspektů souvisejících s fúzí
 • Výběrem nejvhodnějšího typu fúze s ohledem na zjištěné účetní výhody a rizika
 • Spolupráce s právním a daňovým týmem za účelem dosažení maximální efektivity
 • Pomoc při hledání strategického partnera pro fúzi mimo holdingovou skupinu 

Právní prověrka

V případě fúze nebo přeměny právnických osob se společností mimo holdingovou skupinu klienta je vhodné posoudit daňová rizika, která mohou být na klienta během fúze přenesena. Jsme schopni získané informace vyhodnotit a poskytnout poradenství týkající se možných účetních rizik v oblastech:

 

 • Účetních závěrek a výročních zpráv
 • Mzdového účetnictví včetně příspěvků na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
 • Odpisů a účetních hodnot dlouhodobého majetku
 • Účetních rezerv
 • Odložených daní

Strukturování fúzí/přeměn

Zaměřujeme se zejména na :

 

 • Poradenství ohledně plánování fúzí
 • Návrhy samotných fúzí
 • Poradenství v oblasti financování fúzí
 • Vyloučení pohledávek vzniklých z fúzí

Realizace

Zaměřujeme se zejména na :

 

 • Provedení účetní závěrky příslušných společností
 • Zajištění zprávy auditora o transakci nebo auditu účetní závěrky
 • Účetní podporu v období mezi datem vkladu a datem zápisu fúze do obchodního rejstříku
 • Přípravu počáteční rozvahy nových společností nebo audit počáteční rozvahy

Poradenství po fúzi/přeměně

Reorganizace a nastavení procesů po akvizici.

 

 • Nastavení dodavatelského řetězce, zvážení rizik a funkčnosti jednotlivých subjektů
  • Ekonomický / obchodní aspekt
  • Optimalizace daňového zatížení
  • Účetní aspekty (reporting) – dopad na financování
 • Nastavení KPI a motivace zaměstnanců
 • Snížení rizik pro majitele, klíčové manažery, statutární orgány
 • Pomoc při stanovení a dokumentaci transfer pricingu 
 • Advance Pricing Agreement (APA)
 • Interní audity, kontrola