Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

Tento text o principech ochrany osobních údajů a zásadách jejich zpracování společností rutland & partners, advokátní kancelář s.r.o., IČ: 038 25 086, se sídlem na adrese Panská 895/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 238571 (dále jen "Společnost") má za cíl informovat zákazníky a návštěvníky internetových stránek www.quickmergers.cz a poskytnout jim mimo jiné úplný přehled o jejich právech ve vztahu k poskytnutým osobním údajům.

   

1. Rozsah zpracování osobních údajů

 

Společnost může shromažďovat a zpracovávat data návštěvníků těchto internetových stránek. Zejména typ prohlížeče, který používáte, doby přístupu, zobrazené stránky, IP adresu, stránku navštívenou před otevřením těchto webových stránek, informace o jejich zařízení (včetně polohy) a informace shromážděné z cookies (pokud to váš prohlížeč povoluje).

 

Společnost dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje, které jsou jí klienty přímo sděleny výhradně pro účely poskytovaných služeb, tyto osobní údaje zahrnují: (i) jméno a příjmení; (ii) datum narození; (iii) adresu; (iv) státní příslušnost; (v) telefonní číslo; a (vi) e-mailovou adresu.

   

2. Důvod shromažďování a zpracování osobních údajů

 

Důvodem pro shromažďování a zpracování osobních údajů tak, jak je popsáno výše, je:

 

(i) řádně poskytovat, udržovat a zlepšovat služby Společnosti. Je třeba poznamenat, že všechny tyto osobní údaje jsou klíčové pro poskytování služeb Společnosti a bez nich není možné tyto služby poskytovat; a

 

(ii) provádět identifikaci  zákazníků za účelem předcházení praní špinavých peněz a dodržování dalších povinností vyplývajících pro Společnost z platných zákonů a podzákonných předpisů, jakož i z jejich interních zásad.

 

Osobní údaje nebude Společnost používat k žádnému jinému účelu, pokud nezíská výslovný souhlas příslušného subjektu osobních údajů.

 

Pro další vyjasnění se pod pojmem „zpracování“ rozumí, že je Společnost může použít / uspořádat / uložit / strukturovat / upravit tato data nebo provést jakýkoi jiný podobný krok.

   

3. Uložení a zveřejňování osobních údajů

 

Společnost bez výslovného souhlasu druhé strany nebude sdílet, prodávat ani sdělovat její osobní údaje třetím stranám.

 

Osobní údaje budou u Společnosti uloženy, dokud je to nezbytně nutné pro poskytování jejích služeb, obvykle po dobu pěti let. Společnost přijmem příslušná opatření na ochranu osobních údajů, aby uložené osobní údaje uchovala v bezpečí. Osobní údaje nesmějí být převáděny ani ukládány mimo Evropský hospodářský prostor.

   

5. PRÁVA SUBJEKTŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Můžete kdykoli a zdarma:

  • Požádat Společnost o vymazání vašich osobních údajů („právo být zapomenut“),  ale vzhledem k tomu, že tyto osobní údaje jsou potřebné pro řádné poskytování služeb Společnosti, znamenalo by to, že vám již nemůže poskytovat další služby;
  • Požádat Společnost o opravu nebo úpravu vašich osobních údajů nebo o poskytnutí vašich osobních údajů třetí osobě;
  • Při podezření na špatné zacházení s osobními údaji kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz), v takovém případě by však Společnost velmi ocenila, kdybyste nás nejprve kontaktovali ji a dali ji tak příležitost daný stav napravit.
 

5. Závěrečná ustanovení

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i nařízením Evropského parlamentu a Rady o obecné ochraně údajů.

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese info@rutlands.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. dubna 2019 a mohou být kdykoli jednostranně změněny, přičemž aktualizovaná verze musí být vždy k dispozici na této webové stránce nejméně 14 dní předem, než nabude účinnosti.