Daňové poradenství

Daňové poradenství

Cokoli, co děláte, má jisté daňové důsledky. Každé dnešní rozhodnutí ovlivní vaše budoucí daňové zatížení. Naším cílem je pomoci vám vyhnout se úskalím spojeným se složitostí daňové regulace a zároveň maximalizovat daňovou optimalizaci.

S pomocí silné mezinárodní sítě se odborníci společnosti Moore Stephens naučili a mohou se i nadále učit osvědčeným postupům v daňových a poradenských službách.

Česká republika nabízí vynikající příležitosti k budování partnerství v dynamických a potenciálně vysoce výnosných průmyslových, finančních a informačních odvětvích. Společnost Quick Merger má rozsáhlé zkušenosti v České republice i v zahraničí a její znalosti pomáhají jejich klientům v celé řadě transakcí zahrnujících privatizace, fúze, akvizice a restrukturalizace právnických osob. Náš tým je připraven vést naše klienty od počátečního zkoumání možností investic až po úplnou realizaci výnosných a hlavně výhodně strukturovaných transakcí v České republice i jinde ve střední Evropě.

Daňové poradenství

Poradenství před fúzí/přeměnou

Stojí to za to a je to proveditelné? To jsou nejzákladnější otázky, na které je třeba si odpovědět při posuzování výhod nebo nezbytnosti fúze nebo přeměny právnických osob v České republice. Kromě faktických a ekonomických důvodů / faktorů musí být vždy zohledněny právní a daňové faktory. Vždy se snažíme proces zjednodušit a zefektivnit, aby klient odcházel co nejdříve s co nejlepším výsledkem. Jsme také připraveni pro Vás provést průzkum trhu, zahrnující jak identifikaci potenciálních investorů pro Vaší společnost nebo naopak vyhledání společností, které je možno na trhu převzít.

 

Můžeme pomoci s:

 

 • Popisem možných daňových aspektů souvisejících s fúzí nebo přeměnou
 • Výběrem nejvhodnějšího typu fúze nebo přeměny s ohledem na zjištěné daňové výhody a rizika
 • Spolupráce s právním a účetním týmem za účelem dosažení maximální efektivity

Právní prověrka

V případě fúze nebo přeměny právnických osob se společností mimo holdingovou skupinu klienta je vhodné posoudit daňová rizika, která mohou být na klienta během fúze přenesena. Jsme získané informace vyhodnotit a poskytnout poradenství týkající se možných daňových rizik v oblastech:

 

 • Daně z příjmu právnické osoby
  • Výpočet daně
  • Odpisy a daňová hodnota dlouhodobého majetku
  • Daňové rezervy
  • Daňově uznatelné a neodpočitatelné náklady
  • Půjčky poskytované v rámci holdingové skupiny a nízká kapitalizace
 • Daně z přidané hodnoty a dalších daní
 • Daňových nedoplatků
 • Problematika transfer pricing

Strukturování fúzí/přeměn

Zaměřujeme se zejména na :

 

 • Poradenství ohledně plánování fúzí
 • Návrhy samotných fúzí
 • Poradenství v oblasti financování fúzí
 • Vyloučení pohledávek vzniklých z fúzí

Realizace

Při realizaci obvykle pomáháme s:

 

 • Stanovením rozhodujícího data – což má dopad na daňovou optimalizaci
 • Podporou právníků při fúzích (zajišťování základní dokumentace popisující hlavní aspekty fúze)
 • Podáními u finančních úřadů, úřadů sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťoven

Poradenství po fúzi/přeměně

Reorganizace a nastavení procesů po akvizici.

 

 • Nastavení dodavatelského řetězce, zvážení rizik a funkčnosti jednotlivých subjektů
  • Ekonomický / obchodní aspekt
  • Optimalizace daňového zatížení
  • Účetní aspekty (reporting) – dopad na financování
 • Nastavení KPI a motivace zaměstnanců
 • Snížení rizik pro majitele, klíčové manažery, statutární orgány
 • Pomoc při stanovení a dokumentaci transfer pricingu 
 • Advance Pricing Agreement (APA)
 • Interní audity, kontrola