Právní poradenství

Právní poradenství

Naše dlouhodobé zkušenosti z prestižní mezinárodní advokátní kanceláře nám pomohly získat hlubokou odbornost v nejsložitějších M&A transakcích, kterou můžeme našim klientům nabídnout za velmi výhodné ceny.

Česká republika nabízí vynikající příležitosti k budování partnerství v dynamických, vysoce potenciálních průmyslových, finančních a informačních technologiích. Společnost Quick Mergers má rozsáhlé zkušenosti v České republice i v zahraničí a znalosti, které pomáhají jejich klientům v celé řadě transakcí zahrnujících privatizaci, fúze, akvizice a restrukturalizaci právnických osob. Náš tým je připraven vést naše klienty od počátečního zkoumání možností investic až po úplnou realizaci výnosných, výhodně strukturovaných operací v České republice a jinde ve střední Evropě.

Právní poradenství

Poradenství před fúzí/přeměnou

Stojí to za to a je to proveditelné? To jsou nejzákladnější otázky, na které je třeba si odpovědět při posuzování výhod nebo nezbytnosti fúze v České republice. Kromě faktických a ekonomických důvodů / faktorů musí být vždy zohledněny právní a daňové faktory. Vždy se snažíme proces zjednodušit a zefektivnit, aby klient odcházel co nejdříve a s co nejlepším výsledkem.

 

Advokáti rutland & partners mohou pomoci s:

 • Posouzením proveditelnosti fúze
 • Výběrem nejvýhodnějšího typu fúze
 • Maximální daňovou optimalizací (ve spolupráci s týmem daňových poradců)

Právní prověrka

Advokáti rutland & partners pomáhají se získáním a vyhodnocením informací o společnostech, kterých se bude týkat fúze nebo přeměna a zároveň stojí mimo holdingovou skupinu klienta:

 

 • Spoluvlastnictví
 • Vlastnictví nemovitostí, včetně závazků
 • Potenciální partneři ve smluvních vztazích
 • Zaměstnanecké smlouvy
 • Neuhrazené závazky třetích stran, za které začnete po fúzi odpovídat

Strukturování fúzí/přeměnou

Důkladně promyšlená řada akcí a časový rozvrh je klíčem k úspěchu jakékoli fúze nebo přeměny právnických osob. Právníci advokátní kanceláře rutland & partners se vždy snaží nastínit všechny možné scénáře a jsou schopni vám pomoci s:

 

 • Harmonogramem fúzí
 • Návrhem průběhu fúzí

Realizace

V průběhu fúzí,přeměn a akvizic v České republice musí být řada úkolů řešena a zajištěna pomocí právní a finanční dokumentace. Náš tým zkušených právníků, daňových poradců a účetních expertů vám poradí ohledně specifik českého fúzního práva, podnikové praxe a návrhu následující dokumentace (v závislosti na typu fúze):

 

 • Stanovení rozhodného data
 • Provedení účetní závěrky příslušných společností
 • Zajištění ocenění společností nebo jejich majetku, včetně získání soudního rozhodnutí o jmenování znalce
 • Vypracování veškerých souhlasů společností a další dokumentace požadované českým zákonem o fúzích
 • Vypracování projektu fúze (základní dokument popisující hlavní aspekty fúze)
 • Spolupráce s notářem v oblasti podnikových rozhodnutí, která mají být prováděna ve formě notářského zápisu
 • Zveřejnění všech požadovaných informací a dokumentů v českém obchodním rejstříku a v obchodním věstníku
 • Zápis fúze do obchodního rejstříku
 • Příprava počáteční rozvahy nových společností

Poradenství po fúzi/přeměně

Jakmile je fúze nebo přeměna právnické osoby úspěšně dokončena, stále existuje několik úkolů, které musí být vyřešeny, jako je oznámení o dokončení fúze státním úřadům (Katastrální úřad, Finanční úřad atd.).

 

Jako doplňkovou službu, prostřednictvím naší přidružené společnosti Quick Companies, nabízíme klientům ready-made společnosti, následovanou získáním živnostenského oprávnění, dále pomáháme s uzavíráním českých pracovních smluv, získáváním českých imigračních víz a přípravou obchodních smluv v rámci probíhajícího podnikání.

Korporátní služby

Advokáti rutland & partners Vám mohou poskytnout kromě poradenství při fúzích a přeměnách právnických osob také právní poradenství v jakékoli jiné záležitosti týkající se společností. Naše služby sahají od nejjednodušší, nejobvyklejší práce (založení a zápisu společnosti a obvyklé agendy) až po poradenství v těch nejobtížnějších a nejsložitějších zležitostech, které mají mezinárodní dopady a významné daňové důsledky.

 

Zajištujeme:

 • Odvolávání a jmenováním představitelů společností
 • Organizaci a vedení schůzí akcionářů a dalších orgánů společností a dále vedení záznamů o usneseních a dalších přijatých opatřeních
 • Účetní závěrky a jejich zápis do českého obchodního rejstříku
 • Zvýšení nebo snížení základního kapitálu
 • Soulad s příslušnými vnitrostátními právními předpisy v případě působení ve více jurisdikcích
 • Daňové poradenství a účetnictví